Wilms tumör och andra barndom njurtumörer behandling (pdqто): behandling [] -renal cellscancer (RCC)

Förekomst av RCC

Tillstånd associerade med RCC

Tillstånd associerade med RCC innefattar följande

Screening för VHL-genen finns. [3] För att detektera klarcellig njurcancer hos dessa individer när skadorna är mindre än 3 cm och njursparande operation kan utföras, årlig rastrering med buken ultraljud eller magnetisk resonanstomografi (MRT) är rekommenderas, med början vid 8 års ålder till 11 år. [4]

(Se Von Hippel-Lindau Syndrome delen av PDQ sammanfattningen på genetik av njurcancer (njurcellscancer) för mer information.)

Succinatdehydrogenas (SDHB, SDHC, och SDHD) är en Krebs cykel enzym gen som har associerats med utveckling av familjär RCC inträffar med feokromocytom / paraganglioma. Nedärvda mutationer i en subenhet av genen har rapporterats hos personer med njurcancer och ingen historia av feokromocytom. [8,9]

Genetisk testning för barn och ungdomar med RCC

Indikationer för könsceller genetisk testning av barn och ungdomar med RCC för att kontrollera om en närstående syndrom beskrivs i Tabell 7.