Wilate

regeringen godkänner Wilate

Generiskt namn: von Willebrand-faktor / koagulationsfaktor VIII Complex (Human); Datum för godkännande: 4 december, 2009; Företag: Octapharma USA; Behandling för: von Willebrands sjukdom

Dessa höjdpunkter omfattar inte all den information som behövs för att använda Wilate säkert och effektivt. Se hela förskrivningsinformationen för Wilate.

De vanligaste biverkningarna i kliniska studier på VWD var urtikaria och yrsel (vardera 2,2%).

Höjdpunkter i förskrivningsinformationen

För att rapportera misstänkta biverkningar, kontakta Octapharma USA Inc. på telefon # 866-766-4860 eller regeringen i regeringen 1088 eller www.the government.gov/medwatch.

Graviditet Kategori C Risk kan inte uteslutas

Wilate Indikationer och användning

CSA Schema N Inte en kontrollerad läkemedels

von Willebrands sjukdom desmopressin, DDAVP, Stimate, Humate-P, Alphanate, antihemofilifaktor / von Willebrand-faktor, Vonvendi

Dosering och administration

Beredningsformer och styrkor

kontraindikationer

Varningar och försiktighet

Wilate Biverkningar

läkemedels~~POS=TRUNC

Användning i specifika populationer

Patient Counseling Information för Wilate

Wilate (antihemofilifaktor / von Willebrand-faktor)