warfarin diet: vilken mat ska jag undvika?

Warfarin är ett blodförtunnande läkemedel som hjälper till att behandla och förebygga blodproppar. Det finns ingen specifik warfarin diet. Dock kan vissa livsmedel och drycker gör warfarin mindre effektiva för att förhindra blodproppar. Det är viktigt att vara uppmärksam på vad du äter samtidigt som warfarin.

Ett näringsämne som kan minska warfarin effektivitet är vitamin K. Det är viktigt att vara konsekvent i hur mycket vitamin K får du varje dag. Adekvat intag av vitamin K för vuxna män är 120 mikrogram (mcg). För vuxna kvinnor är det 90 mikrogram. Medan man äter små mängder av livsmedel som är rika på vitamin K bör inte utgöra något problem, undvika att äta eller dricka stora mängder

Vissa drycker kan öka effekten av warfarin, vilket leder till problem med blödningar. Undvika eller dricker bara små mängder av dessa drycker när du tar warfarin

Tala med din läkare innan du gör några större förändringar i din kost och innan några over-the-counter mediciner, vitaminer eller naturläkemedel kosttillskott. Om du inte kan äta i flera dagar eller har pågående magbesvär, diarré eller feber, kontakta din läkare.

med