vinorelbin (intravenöst) beskrivning och varumärken

Vinorelbin tillhör den allmänna grupp läkemedel som kallas antineoplastika. Det används för att behandla vissa typer av lungcancer. Det kan också användas för att behandla andra typer av cancer, som bestäms av din läkare.

Vinorelbin stör tillväxten av cancerceller, som så småningom förstörs. Eftersom tillväxten av normala celler också kan påverkas av vinorelbin, kommer andra effekter uppstå. Några av dessa kan vara allvarliga och måste rapporteras till din läkare. Andra effekter, såsom håravfall, inte kan vara allvarliga, men kan ge anledning till oro. Vissa effekter kan inte ske förrän månader eller år efter det att läkemedlet används.

Innan du börjar behandling med vinorelbin, bör du och din läkare talar om det goda detta läkemedel kommer att göra liksom riskerna med att använda den.

Vinorelbin är att endast administreras av eller under direkt överinseende av din läkare.

När ett läkemedel har godkänts för marknadsföring för ett visst ändamål, kan erfarenhet har visat att det är också användbart för andra medicinska problem. Även om denna användning inte ingår i produktmärkning är vinorelbin används i vissa patienter med följande sjukdomstillstånd

Lösning

Denna produkt är tillgänglig i följande doseringsformer