Vilka är riskerna med elkonvertering?

Även ovanligt, gör elkonvertering har risker. Förfarandet kan ibland förvärra arytmier. I sällsynta fall kan det leda till livshotande arytmier. Dessa oregelbundna hjärtslag behandlas med elektriska stötar eller läkemedel.

Elkonvertering kan rubba blodpropp i hjärtat. Dessa blodproppar kan resa till organ och vävnader i kroppen och orsaka en stroke eller andra problem. Intag anticlotting läkemedel före och efter elkonvertering kan minska denna risk.