vesikoureteral reflux orsakar

Urinsystemet inkluderar ditt njurar, urinledare, urinblåsa och urinrör. Alla spelar en roll i att ta bort avfallsprodukter från kroppen.

Njurarna, ett par bönformade organ på baksidan av din övre delen av buken, filter avfall, vatten och elektrolyter – mineraler, såsom natrium, kalcium och kalium, som bidrar till att upprätthålla balansen av vätskor i kroppen – från blodet.

Rör som kallas urinledare bär urin från njurarna ner till blåsan, där den lagras tills det kommer ut ur kroppen genom ett annat rör (urinröret) vid urinering.

Vesikoureteral reflux kan utvecklas i två former, primära och sekundära

Primär vesikoureteral reflux. Orsaken till detta mer vanlig form är en defekt som är närvarande före födseln (kongenital). Felet är i den funktionella ventilen mellan urinblåsan och en urinledaren som normalt stänger för att förhindra urin från att rinna bakåt.

När ditt barn växer, urinledarna förlänga och räta, vilket kan förbättra ventilfunktionen och så småningom lösa reflux. Denna typ av vesikouretär reflux tenderar att köra i familjer, vilket tyder på att det kan vara genetiska, men den exakta orsaken till felet är okänt.