venetoclax

Den här sidan innehåller kortfattad information om venetoclax och en samling länkar till mer information om användningen av detta läkemedel, forskningsresultat och pågående kliniska prövningar.

FDA godkännande för Venetoclax

Venetoclax är godkänt för behandling

Venetoclax också studeras för behandling av andra typer av cancer.

Definition från drog ordlista – Detalj vetenskaplig definition och andra namn för denna drog.

Två läkemedel har visat effekt mot vanligaste formen av leukemi – Information från omkring detta läkemedel.

Hitta Kliniska prövningar för Venetoclax – Kontrollera för försök från listan över cancer kliniska prövningar nu emot patienter.

Viktigt: läkemedelsinformation på denna sida är tänkt att vara lärorikt. Det är inte en ersättning för medicinsk rådgivning. Informationen kan inte täcka alla tänkbara användningsområden, åtgärder, interaktioner eller biverkningar av detta läkemedel, eller försiktighetsåtgärder som skall vidtas när du använder den. Se din läkare för mer information om specifika medicinska tillstånd och användningen av detta läkemedel.