vektor biologiska kontakter

Handläggare vid avdelningen för mikrobiologi och infektionssjukdomar som är involverade i forskning om vektorer som överför patogener till människor

Parasitology och internationella program Branch; Angående: Bidrag som handlar med ett brett spektrum av aspekter vektorbiologi .; E-post: acostero @ theernmenternment

Bakteriologi och mykologi Branch; Ämne: Grants behandlar vektorer bakteriesjukdomar, inklusive Lyme sjukdom, pest, ricketssioses, anaplasmos, babesios, erhlichiosis, och harpest .; E-post: sperdue @ theernmenternment

Virologi Branch; Angående: Bidrag behandlar arbovirussjukdomar, inklusive Dengue och West Nile-virus .; E-post: prepik @ theernmenternment

Office of Scientific samordning och programverksamheten; Angående: Institutionella bidrag behandlar tvärvetenskaplig utbildning i vektor biologi, entomologi, och vektorburna patogener .; E-post: christiane.robbinsernment

Internationell forskning om infektionssjukdomar, Office of direktören; Angående: Bidrag har lämnats in till theernment värvningar inriktade utländska institutioner .; E-post: psager @ theernmenternment