vad som väntar innan lungrehabilitering

När du börjar lungrehabilitering (PR), kommer ditt team av vårdgivare vill veta mer om din hälsa.

Till exempel kommer de vill veta hur väl du kan andas och motion. Du har lungfunktionstester för att kontrollera din andning. Dessa tester mäter hur mycket luft man kan andas in och ut, hur snabbt du kan andas luft ut, och hur väl dina lungor leverera syre till blodet.

Ditt lag kan kontrollera din förmåga att utöva flera olika sätt. De kan mäta hur långt man kan gå i 6 minuter (sk 6-minuters gångtest). Eller kan de be dig att utöva på ett löpband medan syrehalten, blodtryck och hjärtfrekvens mäts.

Din PR laget också kommer att granska din medicinsk behandling för att se om det behöver ändras under PR-programmet. Till exempel kan du behöva börja använda eller öka användningen av inhalerade bronkvidgande medel. Dessa läkemedel kan hjälpa dig andas lättare under träning. Du kan också behöva syrgasbehandling för att hjälpa dig att få ut det mesta av din träning plan.

Din PR-team kan bedöma din mentala hälsa. Om du har ångest eller är mycket deprimerad, kan de hänvisa dig till en specialist som kan behandla dessa frågor.

Dessutom kan laget mäta din vikt och längd, fråga om ditt matintag och allmän näring, och rekommenderar ett blodprov för att bedöma förlust av muskelmassa.

Uppgifterna din PR-team samlar i början av programmet kommer att hjälpa dem att skapa en plan som är anpassad till dina förmågor och behov.