vad som händer i kirurgi

Melinda Ratini, DO, M; på April 11, 2016

Ju mer du vet om vad som väntar när du går till din operation, desto mindre nervös kommer du att. Om du har några frågor om vad som kommer att hända, ring din kirurg kontor innan dagen anländer.

Du får medicin, kallad anestesi, så att du inte känner någonting. Den typ du får är baserad på förfarandet du har och din hälsa.

Lokalbedövning. Det blockerar smärta i just den del av kroppen där du har kirurgi. Du kan fortfarande vaken och alert.

Regional anestesi. Du injicerades med läkemedel som bedövar större område av kroppen där operationen äger rum.

Narkos. Den sätter dig att sova och bedövar smärtan under operationen. Du får denna typ av läkemedel genom en IV i en ven eller genom att andas in en mask.

Du kommer vanligtvis att bli ombedd att komma ungefär två timmar innan operationen startar. En sjuksköterska möter dig, hjälpa dig prep, och diskutera din sjukdomshistoria och de läkemedel som du tar. Du får också en chans att prata med folk på din kirurgiska team om operationen.