uveit symptom

Röda ögon, ögonsmärta, Ljuskänslighet, dimsyn, mörk, flytande fläckar i ditt synfält (flottörer), försämrad syn

När ska man söka läkare

Tecken, symptom och egenskaper uveit inkluderar

Symtomen kan uppträda plötsligt och förvärras snabbt, men i vissa fall utveckla de gradvis. De kan påverka ett eller båda ögonen.

Uvea är den mellersta lager av vävnad i väggen i ögat. Den består av iris, ciliarkroppen och koroidea. Åderhinnan är inklämd mellan näthinnan och sklera. Näthinnan är belägen vid den inre väggen av ögat och sklera är den yttre vita delen av ögat väggen. Uvea ger blodflödet till de djupa lagren av näthinnan. Den typ av uveit du har beror på vilken del eller delar av ögat är inflammerad

I något av dessa villkor, kan den geléliknande material i mitten av ögat (glaskroppen) blir inflammerad och infiltreras med inflammatoriska celler.

Kontakta din läkare om du tror att du har varningssignaler om uveit. Han eller hon kan hänvisa dig till en ögonspecialist (ögonläkare). Om du har betydande ögonsmärta och oväntade synproblem, omedelbart söka läkarvård.

Irit (anterior uveit) påverkar framför ögat och är den vanligaste typen,. Cyclitis (mellan uveit) påverkar ciliarkroppen,. Koroidit och retinit (posterior uveit) påverka baksidan av ögat,. Diffus uveit (panuveitis) uppstår när alla skikt av uvea är inflammerad.