uptravi

Uptravi (selexipag) sänker blodtryck i lungorna genom att utvidga (vidgning) blodkärl som försörjer blod till lungorna.

Uptravi används för att behandla pulmonell arteriell hypertension (PAH).

Uptravi hjälper till att hålla din sjukdom från att bli värre och hjälper till att sänka risken för att behöva läggas in på sjukhus för PAH.

Följ alla riktningar på din medicin märka och förpacka. Berätta alla dina vårdgivare om alla dina medicinska besvär, allergier, och alla läkemedel som du använder.

Du bör inte använda Uptravi om du är allergisk mot selexipag.

För att vara säker Uptravi är säkert för dig, kontakta din läkare om du har

ett tillstånd som kallas pulmonell venocklusiv sjukdom (förträngning i venerna som transporterar blod från lungorna till hjärtat)

leversjukdom

en sköldkörtelsjukdom; eller

njursjukdom (eller om du är på dialys).

Det är inte känt om Uptravi skadar fostret. Tala om för din läkare om du är gravid eller planerar att bli gravid.

Det är inte känt om selexipag passerar in bröstmjölk eller om det skulle kunna skada ett ammande barn. Du ska inte amma medan du använder detta läkemedel.

Ta Uptravi precis som ordinerats av din läkare. Följ alla anvisningarna på ditt recept etiketten. Din läkare kan ibland ändra din dos så att du får de bästa resultaten. Använd inte detta läkemedel i större eller mindre mängder eller under längre tid än vad som rekommenderas.

Du kan ta Uptravi med eller utan mat.

Inte krossa, tugga eller bryta en Uptravi tablett. Svälj den hel.

Du ska inte sluta ta Uptravi utan läkarens inrådan. Stoppa plötsligt kan göra ditt tillstånd förvärras.

Läs all patientinformation, medicinering guider och instruktionsblad tillhandahålls dig. Fråga din läkare eller apotekspersonalen om du har några frågor.

Förvara i rumstemperatur borta från fukt och värme.

Vanliga dosen för vuxna för Pulmonary Hypertension

Initial dos: 200 mcg oralt två gånger dagligen; Underhållsdos: Ökning i steg om 200 mikrogram oralt två gånger dagligen med en veckas mellanrum till den högsta tolererade dosen; Maximal dos: 1600 mikrogram oralt två gånger dagligen; Kommentar; -Om Patienten når en dos som inte tolereras väl, reduceras till ett tidigare tolererad dos .; Användning: För behandling av pulmonell arteriell hypertension (PAH) för att fördröja sjukdomsförloppet och minska risken för sjukhusvistelse för PAH

Ta den missade dosen så snart du kommer ihåg. Hoppa över den missade dosen om din nästa dos är mindre än 6 timmar bort. Ta inte extra medicin för att kompensera den missade dosen.

Om du missar doser eller har glömt att ta Uptravi för 3 eller fler dagar, kontakta din läkare innan du tar en ny dos. Du kan behöva starta om medicin vid en lägre dos än du tog tidigare.

Sök akut medicinsk vård eller ring Poison Hjälp linjen vid 1-800-222-1222.

Följ din läkares instruktioner om eventuella restriktioner på livsmedel, drycker eller aktivitet.

Få akut medicinsk hjälp om du har tecken på en allergisk reaktion mot Uptravi: hives; andningssvårigheter; svullnad i ansikte, läppar, tunga eller svalg.

Ring din läkare på en gång om du har

lågt antal röda blodkroppar (anemi) – blek hud, känslan YR eller andnöd, snabb puls, svårt att koncentrera; eller

nya lungproblem – ångest, svettningar, blek hud, svår andnöd, väsande andning, kippar efter andan, hosta med skummande slem, bröstsmärtor, snabb eller ojämn puls.

Vanliga Uptravi biverkningar kan innefatta

huvudvärk

käken smärta

muskelsmärta, smärta i armar eller ben

illamående, kräkningar, diarré; eller

rodnad (värme, rodnad eller pirrig känsla).

Detta är inte en komplett lista över biverkningar och andra kan förekomma. Ring din läkare för medicinsk rådgivning om biverkningar. Du kan rapportera biverkningar till FDA på 1-800-FDA-1088.

Tala om för din läkare om alla dina nuvarande mediciner och någon du börjar eller slutar att använda, i synnerhet

gemfibrozil.

Denna lista är inte fullständig. Andra läkemedel kan interagera med selexipag, inklusive receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel. Inte alla möjliga interaktioner anges i denna medicinering guide.

Version: 1,01. Omarbetad: 2016/01/13, 08:59:18.