tyfoidvaccin, levande (oral) beskrivning och varumärken

Tyfoidfeber är en allvarlig sjukdom som kan leda till döden. Den orsakas av en bakterie som heter Salmonella typhi, och sprids oftast genom infekterat mat eller vatten. Tyfus kan också spridas genom nära person-till-person-kontakt med smittade personer (såsom sker med personer som bor i samma hushåll). Vissa smittade personer inte verkar vara sjuka, men de kan fortfarande sprida fröet till andra.

Tyfoidfeber är mycket sällsynt i USA (US) och andra delar av världen som har bra vatten och avlopp (avfall) system. Emellertid är det ett problem i delar av världen som inte har sådana system. Om du reser till vissa länder eller avlägsna områden, kommer tyfoidvaccin att skydda dig från tyfus. USA CDC rekommenderar försiktighet inom följande områden i världen

Tyfoidvaccin tas genom munnen förhindrar tyfoidfeber, men ger inte 100% skydd. Därför är det mycket viktigt att undvika smittade personer och mat och vatten som kan vara smittade, även om du har tagit vaccinet.

För att få bästa möjliga skydd mot tyfoidfeber, bör du fylla vaccinet doseringsschemat (alla 4 doser av vaccinet) åtminstone en vecka innan resan till områden där du kan utsättas för tyfus.

Om du kommer att resa regelbundet till delar av världen där tyfus är ett problem, bör du få en booster (repetera) dos av vaccinet var 5 år.

Kapsel, fördröjd frisättning, kapsel

Tyfoidvaccin är tillgänglig endast från sjukvårdspersonal.

Denna produkt är tillgänglig i följande doseringsformer