truncus arteriosus komplikationer

De onormala hjärt strukturerna för truncus arteriosus resultera i allvarliga problem med blodcirkulationen.

Eftersom kamrarna inte separeras och alla blod utgångar från ett enda fartyg, syrerikt blod och syrefattigt blod mix tillsammans – vilket resulterar i blod som inte bär tillräckligt med syre. Den blandade blod flödar från enda stort fartyg till lungorna, blodkärlen i hjärtat och resten av kroppen.

Om ditt barn har truncus arteriosus, den onormala blodcirkulationen resulterar vanligtvis i

Även med framgångsrik kirurgisk reparation av hjärtat under barndomen, kan andra komplikationer i samband med truncus arteriosus inträffar senare i livet

Komplikationer senare i livet

Truncus arteriosus hos vuxna

Vanliga tecken och symtom på dessa komplikationer är andfåddhet när du tränar, yrsel, trötthet och en känsla av snabba, fladdrande hjärtslag (hjärtklappning).

I sällsynta fall kan en person med truncus arteriosus överleva linda utan kirurgisk reparation av hjärtat och lever i vuxen ålder. Men människor med detta tillstånd kommer med största sannolikhet att utveckla hjärtsvikt och Eisenmenger syndrom.

Detta syndrom orsakas av permanent lungskador från pulmonell hypertension som resulterar i en stor del av blodflödet förbi lungorna helt.