som behöver elkonvertering?

Din läkare kan rekommendera elkonvertering om du har en arytmi som orsakar besvärande symtom. Dessa symtom kan omfatta yrsel, andnöd, extrem trötthet (trötthet), och obehag i bröstet.

Förmaksflimmer (A-TRE-al fih-brih-LA-avstånd), eller AF, är en vanlig typ av arytmi behandlas med elkonvertering. I AF, hjärtats elektriska signaler färdas genom hjärtats övre kammare (förmaken) på ett snabbt och oorganiserat sätt. Detta gör att förmaken darra i stället för kontrakt.

Förmaksfladder, som liknar AF, även kan behandlas med elkonvertering. I förmaksfladder, hjärtats elektriska signaler färdas genom förmaken i en snabb, men regelbunden rytm.

Elkonvertering ibland används för att behandla snabba hjärtrytmer i nedre hjärtkamrarna (ventriklarna).

Elkonvertering är oftast en schemalagd procedur. Dock kan du behöva en akut elkonvertering om symtomen är allvarliga.

För vissa människor som har andra hjärtproblem utöver arytmier, kanske elkonvertering inte vara det bästa behandlingsalternativet. Tala med din läkare om elkonvertering är ett alternativ för dig.