som behöver benmärgstest?

Din läkare kan rekommendera ett benmärgsprov om han eller hon tror att du har en blod eller benmärg sjukdom eller ett tillstånd, såsom

Din läkare kan också rekommendera benmärgstest om du har en annan typ av cancer. Som exempel kan nämnas bröstcancer som spridit sig till skelettet eller Hodgkins och non-Hodgkins lymfom (cancer i en viss typ av vita blodkroppar).

Benmärgs tester hjälpa visa hur långt cancern befinner sig i. Det vill säga, de tester hjälpa läkare vet hur allvarlig cancern är och hur mycket det har spridit sig i kroppen.

Benmärgs tester kan också visa vad som orsakar feber. Läkare kan rekommendera tester för människor som har sjukdomar som påverkar immunsystemet. Testerna används också för patienter som kan ha ovanliga bakterieinfektioner.