som är i riskzonen för trombocytemi eller trombocytos?

Trombocytemi är inte vanligt. Det exakta antalet personer som har tillstånd är inte känt. Vissa beräkningar tyder på att 24 av varje 100.000 människor har primär trombocytemi.

Primär trombocytemi är vanligare hos personer i åldrarna 50 till 70, men det kan inträffa i alla åldrar. Av okänd anledning, fler kvinnor runt 30 års ålder har primär trombocytemi än män i samma ålder.

Du kan vara i riskzonen för sekundär trombocytos om du har en sjukdom, tillstånd, eller en faktor som kan orsaka det. (För mer information, gå till “Vad orsakar trombocytemi och Trombocytos?”)

primär trombocytemi

Sekundär trombocytos är vanligare än primär trombocytemi. Studier har visat att de flesta människor som har trombocyter över 500.000 har sekundär trombocytos.

sekundär Trombocytos