skakningar: orsaker, typer och när att söka vård

Tremor är en ofrivillig skakningsrörelse som upprepas om och om igen. Även om det kan påverka någon del av kroppen, tremor drabbar oftast händer och huvud. Din röst kan också skaka. Ibland fötter eller torso kan också skaka.

1; Varför gjorde jag utveckla Parkinsons sjukdom; 2; Vilka är mina behandlingsalternativ; 3; Vilka är fördelarna och nackdelarna med varje behandling; 4; Vad kortsiktiga och långsiktiga biverkningar kan jag förvänta mig av behandlingen? Finns det något jag kan göra för att minimera dem; 5; Kan du rekommendera några stödgrupper för min familj och mig; 6; Finns det några icke-drog alternativ som kan hjälpa? Vad livsstil ändringar kan jag …

Skakningar kan också orsakas av villkor eller läkemedel som påverkar nervsystemet, inklusive Parkinsons sjukdom, leversvikt, alkoholism, kvicksilver eller arsenikförgiftning, litium, och vissa antidepressiva. Biverkningar från andra läkemedel kan också orsaka skakningar.

Om du märker en tremor, observera det noga och notera vad som verkar göra det bättre eller sämre innan du ringer din läkare. Det finns vissa skillnader mellan essentiell tremor och tremor orsakas av Parkinsons sjukdom. Om en orsak upptäcks, kommer sjukdomen att behandlas i stället för tremor.