övergångs cell cancer i njurbäckenet och urinledaren behandling (pdqто): behandling [] -Regionala övergångs cell cancer i njurbäckenet och urinledaren

Behandling av omfattande regional sjukdom har hittills inte haft väldokumenterad framgång genom antingen strålning eller systemisk kemoterapi. Patienter med omfattande regional sjukdom bör övervägas för kliniska prövningar.

Förekomst och Mortalit; Urinblåsecancer är den sjätte vanligaste cancerformen i USA efter lungcancer, prostatacancer, bröstcancer, koloncancer, och lymfom. Det är den tredje vanligaste cancerformen hos män, men endast den elfte vanligaste cancerformen hos kvinnor. Av de cirka 70.000 nya fall årligen, cirka 53.000 är män och cirka 18.000 är kvinnor. Av de cirka 15.000 dödsfall årligen, över 10.000 är män och färre än 5000 är kvinnor. Orsakerna till denna skillnad mellan …

Kontrollera om amerikanska kliniska prövningar från s lista över cancer kliniska prövningar som nu emot patienter med regional övergångs cell cancer i njurbäckenet och urinledaren. Listan över kliniska prövningar kan ytterligare minskat efter plats, läkemedel, intervention och andra kriterier.

Allmän information om kliniska prövningar är också tillgänglig från webbplatsen.

Denna information är producerad och tillhandahålls av Nationa; Cance; Institute (). Informationen i detta ämne kan ha ändrats sedan det skrevs. För den mest aktuella informationen, kontakta Nationa; Cance; Institutet via webbplatsen på Internet på http: /; cancer.gov eller ring 1-800-4-CANCER.

 Offentlig information från National Cancer Institute