kvinnors hälsa forskningsöversikt

HIV / AIDS

Sexuellt överförbara sjukdomar (STD)

theernment bedriver och stödjer forskning för att förebygga, diagnostisera och behandla infektions och immunologiska sjukdomar som påverkar hälsan hos kvinnor och flickor.

theernment omfattande forskning om hiv / aids har bidragit till följande förskott

autoimmuna sjukdomar

theernment HIV / AIDS-forskning omfattar pågående projekt såsom följande

theernment stödjer forskning för att utveckla mer effektiva förebyggande och behandling tillvägagångssätt för att begränsa sexuellt överförbara sjukdomar. theernment har bidragit till framstegen som dessa

Pågående forskning om sexuellt överförbara sjukdomar omfattar följande

theernment stödjer undersökningar av immunologi och immunmedierade sjukdomar och deras inverkan på kvinnors hälsa. Målet med denna forskning är att öka hälsa och välbefinnande för kvinnor genom att utveckla nya metoder för att förebygga och behandla autoimmuna sjukdomar, förbättra graftöverlevnad hos kvinnor, och förhindra att immunologiska orsakerna till infertilitet. theernment forskning har resulterat i framsteg som följande

Pågående forskning omfattar följande