åderbråck-prov och tester

De viktigaste verktygen i att diagnostisera åderbråck är fysisk undersökning och sjukdomshistoria. Åderbråck är vanligtvis diagnostiseras baserat på deras utseende, och inga andra speciella tester behövs för att bekräfta diagnosen.

Duplex Doppler ultraljud är den vanligaste icke-invasiv test som kan hjälpa din läkare studera blodflödet i benet vener.

Ett ultraljud kan göras om du funderar på att ha ett förfarande för att behandla åderbråck.

Den medicinska historia kommer att omfatta frågor om eventuella ven problem, allvarliga benskador, eller bensår du har haft i det förflutna, liksom alla andra riskfaktorer du kan ha, inklusive om din familj har en historia av åderbråck. Tala med din läkare om eventuella symtom du har (såsom svullnad, trötthet, eller kramper i benen) och vad du har gjort för att behandla dina symptom, om något; Under fysisk undersökning, kommer läkaren att undersöka dina ben och fötter (eller någon annan drabbade områdena) för åderbråck. Du kommer förmodligen att stå under detta test. Åderbråck är oftast lätt att se. Läkaren kommer också att kontrollera dina ben för ömma områden, svullnad, hudförändringar färg, sår och andra tecken på hudskador. För att studera blodcirkulationen i benen, kan läkaren be dig att flytta dina ben runt i olika positioner.